Aplikācijas lietošanas noteikumi

Šie noteikumi attiecas uz visiem pasūtījumu pirkumiem, pasūtot tos caur aplikāciju vai gadījumā, ja pasūtījums tiek veikts caur “Picu pogas” sistēmu. SIA “Later Ltd” ir tiesīgs mainīt lietošanas noteikumus.

Lietotāja tiesības un pienākumi

  • Lietotājs ir atbildīgs par visām darbībām no viņa reģistrētā lietotāja konta un uzņemas atbildību par paša ievietoto informāciju.
  • Lietotājs nedrīskt nodot trešajām personām lietotāja rekvizītus (lietotāja kontu).
  • Lietotāja rekvizītus drīkst izmantot tikai konkrētais lietotājs (fiziska vai juridiska persona), kuram tie piešķirti.
  • Lietotājs nedrīst veikt darbības, kas būtu vērstas pret sistēmas drošību. Pārkāpumu konstatēšanas gadījumā, SIA “Later Ltd” patur tiesības vienpusēji pārtraukt pakalpojuma sniegšanu, par to iepriekš nebrīdinot.
  • Veicot pasūtījumu lietotājs piekrīt, ka iesniegto datu apstrādi veic SIA “Later Ltd”, Audēju ielā 8-3, Rīga, LV-1050 saskaņā ar fizisko personas datu aizsardzības likumu.

SIA Later Ltd tiesības un pienākumi

SIA “Later Ltd” apņemas saskaņā ar pasūtījumu aprakstu nodrošināt pasūtījuma saņemšanu paredzētajā laikā un apjomā. Papildus informāciju par pasūtījuma piegādes garantiju lasiet šeit.

Pasūtījuma statusa neskaidrību gadījumā, tiek sniegta palīdzība rakstot uz – .

Izmantojot SIA “Later Ltd” aplikāciju, Jūs apliecināt, ka šie noteikumi ir saprotami un apņematies tos ievērot un regulāri sekot to izmaiņām.